Zamówienia talefoniczne i mailowe

Zamówienia nasion warzyw i nasion kwiatów:
numer telefonu 22 644-18-46
ir@ejarom.pl

Zamówienia telefoniczne nasion warzyw i nasion kwiatów:

22 644-18-46

Zamówienia mailowe nasion warzyw i nasion kwiatów:

ir@ejarom.plWszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.