Cebula Elista

Ciekawe, podłużne cebule o średniej wadze ok.110 gram i zawartości suchej masy 13 %

nazwa łacińska: Allium cepa L.

gatunek: cebula podłużna

odmiana: ELISTAwczesność: odmiana średnio wczesna
okres wegetacji: 122 dni od siewu
kolor łuski: jasno-brązowy
uwagi ogólne: Ciekawe, podłużne cebule o średniej wadze ok.110 gram i zawartości suchej masy 13 % Przeznaczenie : na rynek świeży oraz niezbyt długiego przechowywania.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.