Słonecznik Full Sun F1

Na kwiat cięty

nazwa łacińska: Helianthus Annuus

nazwa odmiany: F1 Full Sun Improved

nazwa popularna: Słonecznik na kwiat ciętyprzeznaczenie: Na kwiat cięty. F1 jest idealną odmianą do uprawy zimą.
wysokość rośliny: 180 cm
ilość nasion na gram: 18-20 szt
termin siewu: Od marca do sierpnia(szklarnia) od kwietnia do lipca (grunt).
temperatura wschodów: 18-20 st C
okres uprawy: 0
temperatura uprawy: W temp. (Dzień) 18-20°C, w temp. (Noc) 15-18°C
wschody: 4-6 dni, nasiona przykrywać
ogólne uwagi: Hodowcą tej odmiany jest "SAHIN"Full Sun Imp. F1 jest idealną odmianą do uprawy zimą. Gęstość: w szklarni 25 roślin /m2 w gruncie 20 roślin /m2. Odległość między rzędami 75 cm Odległość w rzędzie 7-8 cm. Unikać temperatur poniżej 10°C. Siać bezpośrednio do gruntu lub w paletki.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.