Moluccella Laevis

Do bukietów i na suszki.

nazwa łacińska: Moluccella Laevis

nazwa odmiany: Pixie Bells

nazwa popularna: Dzwonki Irlandzkie



przeznaczenie: Do bukietów i na suszki
wysokość rośliny: 75 cm
ilość nasion na gram: 160 szt
termin siewu: od lutego do czerwca (szklarnia),od kwietnia do maja (w gruncie)
temperatura wschodów: 16-20 st C
temperatura uprawy: Temp. ( Dzień) 15-17°C, Temp.( Noc) 12-14°C
wschody: 10-14 dni, nasion nie przykrywać
ogólne uwagi: Można wysiewać wprost do gruntu lub do tacek. Rozstawa: w gruncie co 10cm.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.