Eryngium Leavenworthii

Na kwiat cięty.

nazwa łacińska: Eryngium Leavenworthii

nazwa odmiany: Eryngium Leavenworthii Purple Sheen

nazwa popularna: Mikołajekprzeznaczenie: Na kwiat cięty.
wysokość rośliny: 80-120 cm
ilość nasion na gram: 1100 szt
termin siewu: w szklarni od marca do kwietnia
temperatura wschodów: 20-22 st C
okres uprawy: 0
temperatura uprawy: Temp.( Dzień) 19-21°C, Temp.(Noc)15°C
wschody: 12-20 dni,siew bezpośrednio do gruntu lub do tacek
ogólne uwagi: Można rozpocząć siew w szklarni już w marcu. Nie siać wcześniej, gdyż może mieć to negatywny wpływ na kolor. Rośnie również na słabych glebach. Zbiór jest trudny, bądź ostrożny.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.