Amaranthus Cruenthus

Na kwiat cięty, do bukietów.

nazwa łacińska: Amaranthus Cruenthus

nazwa odmiany: Hot Biscuits

nazwa popularna: Amaranthus Cruenthusprzeznaczenie: Na kwiat cięty, do bukietów
wysokość rośliny: 10-120 cm
ilość nasion na gram: 1000-1700 szt/gr.
termin siewu: Od marca do sierpnia w szklarni / tunelu . W otwartym gruncie od kwietnia do czerwca
temperatura wschodów: 18 st C
okres uprawy: 0d siewi 14-16 tygodni
temperatura uprawy: Temp.(Dzień)14-16°C ,Temp.(Noc) 12°C
wschody: 4-6 dni
ogólne uwagi: Na początku wskazane częstsze nawadnianie. Kiedy roślina sie ukorzeni, można zmniejszyć do średniego poziomu.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.