Kalarepa SPARTA F1
Brassica oleracea L.convar acephala (DC) Alef.var.gongylodes

Kalarepa SPARTA F1

Najnowsza odmiana , bulwy wyrównane , duża odporność  na pękanie. Miąższ biały . 
Kalarepa DVORANA

Kalarepa DVORANA

zgrubienia o biało-zielonej barwie skórki i białym miąższu, bez zdrewnień.