Kalarepa DVORANA

zgrubienia o biało-zielonej barwie skórki i białym miąższu, bez zdrewnień.

nazwa łacińska: brassica oleracea

gatunek: kalarepa

odmiana: DVORANAwczesność: bardzo wczesna
okres wegetacji: 55 dni od przesadzenia
uwagi ogólne: zgrubienia o biało-zielonej barwie skórki i białym miąższu, bez zdrewnień. Przeznaczenie : do uprawy w szklarni, w tunelach oraz w gruncie na rynek świeży.

Wszystkie wymienione zalecenia uprawowe są podane w oparciu o doświadczenia hodowcy wykonane w optymalnych warunkach, firma nie może odpowiadać za wyniki produkcji na które, wpływa wiele dodatkowych czynników, elementów, w tym również warunków klimatyczno-glebowych danego rejonu.